MOTIVI OSNIVANJA

Osnovali smo Udrugu Životna linija u želji da pomognemo ljudima. Mnogo ljudi pati od depresije, a suicid je najgori oblik koji može proizaći iz depresije. Možemo krenuti od pretpostavke da se svaki problem može s vremenom riješiti.

VIZIJA I MISIJA UDRUGE

Vizija je Udruge povećanje kvalitete života depresivnih i suicidalnih osoba na području Republike Hrvatske što uključuje suradnju sa srodnim udrugama, institucijama i organizacijama.

NAČELA RADA UDRUGE

Načela rada Udruge su u prvom redu poštivanje privatnosti te visoki etički standardi.

O UDRUZI

Poražavajuće su statistike prema kojima se u Republici Hrvatskoj svakog dana u prosjeku ubije otprilike dvoje ljudi, što na godišnjoj razini iznosi oko 700 osoba (izvor: Državni zavod za statistiku). Da bi se te smrti spriječile, potrebno je što hitnije izraditi Nacionalnu strategiju za borbu protiv suicida, koja u Hrvatskoj još uvijek ne postoji.  

VOLONTIRANJE

volontiranje
I vi možete spasiti život volontiranjem ili pomaganjem Udruge. Javite nam se na mail:

info@zivotnalinija.hr

Širenje svijesti o depresiji i suicidalnosti

Volonteri će imati prilike sudjelovati u marketingu Udruge što uključuje aktivnosti poput ljepljenja plakata, dijeljenja bookmarkera, direktne komunikacije s građanima na štandovima i sl. Potiče se svaka inicijativa, nove kreativne ideje u kontekstu marketinga, kao i budućih aktivnosti Udruge.  

DONACIJE I KONTAKT

Dragocjena bi nam bila Vaša pomoć.

Ukoliko ste ikako u mogućnosti, pomognite našu Udrugu financijskim sredstvima na račun:

IBAN: HR9323600001102364993 (žiro-račun Udruge Životna linija).

 
 

Jamčimo Vam da će donirana sredstva biti korisno utrošena.

Udruga Životna linija

info@zivotnalinija.hr