Druga edukativna radionica Udruge Životna linija “Prepoznavanje i razumijevanje vlastitih osjećaja” u sklopu projekta ODABRALI TATE

U utorak 19.10. 2021. u 20:00 sati  u MO Horvati Srednjaci, Horvaćanska cesta 54, odžana je druga
edukativna radionica Udruge Životna linija (partner u projektu) pod nazivom „Prepoznavanje
i razumijevanje vlastitih osjećaja“ u sklopu projekta „ODABRALI TATE – ravnopravno
roditeljstvo najbolji interes djece”.

Kako je bilo, pročitajte na linku 🙂