Edukativna radionica “Kako prepoznati razne strukture ličnosti i kako se s njima nositi u privatnom i poslovnom okruženju” u sklopu projekta ODABRALI TATE

U utorak 15.02. u 20:00 sati u MO Horvati Srednjaci, Horvaćanska cesta 54, Ines Kovačić iz Udruge Životna linija (partner u projektu) održala je šestu edukativna radionicu pod nazivom „Kako prepoznati razne strukture ličnosti i kako se s njima nositi u privatnom i poslovnom okruženju“ u sklopu projekta „ODABRALI TATE – ravnopravno roditeljstvo najbolji interes djece“.

Na početku je voditeljica navela i objasnila glavne tipove osobnosti, kao i one koji se rjeđe pojavljuju. Objasnila je razvoj djeteta u najranijim fazama života (oralna, analna, falusna, edipska) i pojam fiksacija. Fiksacije su naime rezultat neadekvatnosti zadovoljenja djetetovih potreba, bilo da ih majka ne prepoznaje, ili da pretjerano na njih reagira zbog vlastite tjeskobnosti i nesigurnosti, ili pak da ih zanemaruje. U frustriranim se okolnostima kasnijeg života događa sklonost regresiji, tj. vraćanju na ranije faze života, a što je obično determinirano spomenutim fiksacijama.

Pozvala je prisutne da slobodno podijele svoja iskustva bilo na poslovnom ili privatnom planu. Iz toga se razvila zanimljiva diskusija, a polaznici su imali priliku naučiti kako se efikasno ophoditi s pojedinim strukturama osobnosti uz minimiziranje utroška emocionalne energije. Na kraju se još govorilo o zrelim i nezrelim obranama, a kao najbolje i zrele obrane voditeljica je naglasila humor i altruizam.