Emocionalna potpora za građane pogođene potresom

Udruga Životna linija organizira akciju besplatnog pomaganja građanima pogođenima potresom.
Riječ je o pokretanju grupe za emocionalnu potporu na Zoomu.
Grupa će se održati 8., 15 i 22. veljače od 15:30 do 17:00 sati.
Građani će moći dobiti savjete o tome što učiniti kada oni ili osobe u njihovoj okolini primijete kako imaju problem sa strahom, stresom ili anksioznosti, osobito povezanima s potresom.
Prijaviti se možete na e-mail: info@zivotnalinija.hr kako biste dobili poveznicu za Zoom.

Govorenje o svojim osjećajima olakšava njihovu proradu. Pozivamo sve građane da nam se obrate bez zadrške, te da podijele s nama svoja iskustva.
Na grupi će sudjelovati stručnjaci s iskustvom u tretiranju psihotrauma, a građani će u sigurnim uvjetima moći izreći sve što su osjećali u pogledu potresa. Povezivanje, empatija i prorada najzdraviji su načini nošenja sa stresom.
Građani mogu prepoznati anksioznost ili tjeskobu kao osjećaj opće napetosti, zabrinutosti, velikog stresa, panike ili straha. Često dolazi u kombinaciji s depresijom, a prikazuje se u obliku različitih tjelesnih simptoma.
Udruga Životna linija svakako savjetuje građanima traženje pomoći, o čemu će biti više riječi na spomenutoj akciji. Predstavit će se i tehnike za nošenje sa stresom te tehnike opuštanja. Prorada anksioznosti vrlo je važna i nakon prestanka izravne opasnosti, jer se tada aktiviraju simptomi posttraumatskih stresnih reakcija, uključujući PTSP.