Kreativne radionice Udruge Životna linija

Želite se kreativno izraziti, naučiti neke nove tehnike, podučiti ostale, družiti se, nasmijati…?

Kreativne radionice su pravo mjesto za vas 🎨🙂👍
Održavamo ih svake srijede od 16:00 sati na adresi Selska cesta 112 c.

Prijave primamo na mail Udruge: info@zivotnalinija.hr
Veselimo se Vašem dolasku!

Kako kreativne radionice mogu pomoći?
Kreativne radionice za mentalno zdravlje imaju višestruke koristi. Osobama sa sniženim samopouzdanjem pružaju priliku da se kreativno izraze,  izrade umjetničke i ukrasne predmete koji imaju vrijednost. Time se izravno jača njihovo samopouzdanje jer uviđaju da vlastitim rukama i vlastitom kreativnošću mogu izraditi nešto što u društvu objektivno vrijedi. Nažalost, ta je prilika često u današnjem svijetu  uskraćena. Osim toga na radionicama se osobe socijaliziraju, druže se, stvaraju prijateljstva, stječu nove vještine i tijekom rada su zaokupljene kreativnom djelatnošću što im pruža barem privremeno olakšanje akutnih i kroničnih emocionalnih problema. Kroz svoje se radove osobe imaju priliku izraziti, bolje razumjeti sebe, proraditi situacije koje možda još ne mogu verbalizirati, biti u doticaju sa svojim nesvjesnim. Nakon što steknu dovoljno vještina, mogu i svoje kolege na radionicama podučavati i ohrabrivati u kreativnom izražavanju, što im dodatno povećava samopouzdanje i pruža zadovoljstvo.