Metanoia: Tin Pongrac iz Životne linije

Na jednoj od četiri edukacije pod nazivom “Kako izvještavati o suicidu?” koje su bile organizirane za medijske djelatnike, sudjelovala je i Helena Anušić s HRT – Radio Rijeke. Slijedom toga pozvala je u emisiju predsjednika Udruge Tina Pongraca. 

“Svjetska zdravstvena organizacija proglasila je imperativom borbu protiv suicida, budući da brojke ukazuju kako se radi o tihoj epidemiji.
O prevenciji, pomoći koja je besplatna za one koji pate od depresije koja je najčešći uzrok samoubojstava, kao i osobama koje se nalaze na ovoj tankoj živojnoj liniji, poslušajte razgovor s predsjednikom Udruge Životna linija Tinom Pongracom koji nam je, između ostaloga, poručio da je 24 sata za pomoć na raspolaganju broj Centra za krizne situacije: 01 2376 470.”

https://radio.hrt.hr/radio-rijeka/ep/metanoia-tin-pongrac-iz-zivotne-linije/395201/