Svjetski dan mentalnog zdravlja – 10. listopada 2021.

Povodom Svjetskog dana mentalnog zdravlja (10. listopada) Udruga Životna linija u suradnji s prijateljskim
udrugama Svitanje i Ludruga organizirala je akciju sadnje sedam novih stabala na prostoru KB Vrapče.

Stabla su simbol donošenja novog života u mentalno zdravlje Republike Hrvatske.

Sadnice nam je donirao Zrinjevac, za što posebno zahvaljujemo.

***
Svjetska zdravstvena organizacija je 10. listopada proglasila Svjetskim danom mentalnog zdravlja.
Svrha obilježavanja ovoga dana je podizanje svijesti o problemima vezanima za mentalno zdravlje te pružanje prilike osobama, organizacijama i institucijama koje se bave zaštitom mentalnog zdravlja da promoviraju svoj rad i u suradnji sa zajednicom rade na poboljšavanju uvjeta za pružanje odgovarajuće zaštite mentalog zdravlja.