Svjetski dan mentalnog zdravlja

Danas obilježavamo Svjetski dan mentalnog zdravlja!

svjetski dan mentalnog zdravlja

 

Ovaj nas dan podsjeća na ključnu ulogu koju mentalno zdravlje ima u našim životima i društvu kao cjelini.
Zajedno možemo raditi na stvaranju svijeta u kojem se mentalno zdravlje cijeni, štiti i promiče!