Udruga Životna linija partner u projektu ODABRALI MAME I TATE

Hrvatska udruga za ravnopravno roditeljstvo od 01.12.2021. do 31.03.2022. godine provodi projekt “ODABRALI MAME I TATE” kojem je cilj unapređenje i zaštita prava djece te osnaživanje kapaciteta i podrška obitelji. 

Ravnopravnim roditeljstvom potičemo razvoj demokracije i učimo djecu kako da budu dobri ljudi i u budućnosti dobri roditelji. Naš rad temelji se na 12-godišnjem iskustvu te na stručnim publikacijama koje potvrđuju važnost ravnopravnog roditeljstva za pravilan psihofizički razvoj svakog djeteta.
Statistički pokazatelji ukazuju na to da se u Hrvatskoj svaki treći brak raspada i zavisno od godine broj razvedenih brakova kreće se od 5000 do 7000. Procjenjuje se da u postupcima razvoda svake godine sudjeluje cca 5000 djece.
O važnosti oba roditelja u odgoju djece i o ravnopravnom roditeljstvu postoji niz istraživanja te znanstvenih i stručnih radova. Primjer su nam pozitivna iskustva iz europskih zemalja na koja se uvijek pozivamo.
Zajednički odgoj kroz aktivno sudjelovanje oba roditelja – stvara sretniju djecu koja kasnije izrastaju u zdrave i psihički stabilne osobe.
Razvod roditelja je jedna od najintenzivnijih stresnih situacija za dijete. Kao mogući negativni učinci roditeljskog sukoba tijekom razvoda na dijete su: izražena agresivnost, impulzivnost, anksioznost, samooptuživanje, potreba za kontrolom situacije, nisko samopouzdanje, slabije socijalne vještine, psihosomatika, regresivno ponašanje, poteškoće u ponašanju, emocionalne teškoće – nesigurnost, smetnje u regulaciji osjećaja.
Pojačana nesigurnost, problemi oko viđenja djece, ugroza egzistencije roditelja koji su se pojačali u vrijeme pandemije a kasnije i potresa znak je svima nama da je obiteljima potrebno pružiti pomoć.

Zato smo odlučili provesti projekt ODABRALI MAME I TATE kojem je cilj jačanje roditeljskih kompetencija i time unaprijediti i zaštiti prava djece te osnažiti kapacitete obiteljima i pružiti im podršku.

Projekt će se provoditi 4 mjeseca od 01.12.2021. do 31.03.2022. godine u suradnji sa partnerom Udruga Životna linija te aktivno sudjelovanje  20 volontera.

Opći cilj: osvještavanje, educiranje i osnaživanje roditelja za preuzimanje aktivnije roditeljske uloge u životu djece. Na taj način želimo doprinijeti rodnoj ravnopravnosti unutar obitelji, što je preduvjet ravnopravnog društva te je u najboljem interesu djece.

Specifični ciljevi:

  • Pružiti psihosocijalnu podršku za 50 roditelja u ostvarivanju roditeljske uloge
  • Educirati i osnažiti 50 roditelja za aktivniju roditeljsku ulogu
  • Pružiti svakodnevnu savjetodavnu pomoć i podršku roditeljima iz cijele Hrvatske (najmanje 50)
  • Osvješćivanje građana o važnosti sudjelovanja oba roditelja u svakoj fazi odrastanja djeteta – podizanje svijesti javnosti o važnosti uloge oba roditelja u životu i razvoju djeteta postiže bolje razumijevanje situacije rastavljenih roditelja, posljedica koje na dijete ostavlja nemogućnost jednog roditelja da sudjeluje u njegovom životu i sprječava njihov negativan učinak. Jako je važno senzibilizirati javnost o problemima i zaštiti prava djece na oba roditelja nakon rastave braka. Udruzi se svaki dan javljaju ne samo mame, tate, nego i bake, djedovi, tete, susjedi, ljudi koji vide nepravdu i žele je ispraviti. Javni istupi, radionice, tribine, okrugli stolovi, edukacija, info točke te razgovor osvještavaju ljude o jačini i veličini problema te načinu kako pomoći sebi i drugima, a prvo i najvažnije djeci.
  • Nastavak suradnje sa akademskom zajednicom sa kojom je do sada udruga imala dobre kontakte – međusobna izmjena iskustava, zajedničko sudjelovanje na tribinama, webinarima, znanstvenim istraživanjima
  • Prevencija provođenja vrlo dugotrajnih sudskih postupaka s negativnim posljedicama na dijete
  • Poboljšanje komunikacije sa Centrima za socijalnu skrb
  • Educiranje korisnika i šire javnosti o važnosti ravnopravnog roditeljstva kao najboljeg interesa djece.
  • Suradnja sa lokalnim i regionalnim samoupravama

Savjetodavnu pomoć korisnici će dobiti putem maila, telefonski i osobno od predsjednika Olivera Čanića.

Psihosocijalnu pomoć korisnicima će pružiti psiholog Bojan Klapčić koji će svaki mjesec online održati radionice u svrhu pružanja podrške te će biti dostupan putem mailova, telefona i osobno za svu pomoć korisnicima projekta. ( sveukupno 4 radionice , u prosincu, siječnju, veljači i ožujku). Bojan Klapčić  – diplomirani psiholog sa više od 2 desetljeća iskustva u socijalnoj skrbi u području obiteljsko pravne zaštite djece i kao školski psiholog. Radno iskustvo u odnosima sa javnošću, na brojnim projektima, aktivan sudionik na stručnim skupovima, volonter i humanista. Proveo više od 1400 forenzičkih i vještačkih psihologijskih obrada i sudjelovao u više od 700 sudskih postupaka u socijalnoj skrbi.
Teme radionica grupe podrške:
1. Razlaz roditelja – najgori trenuci
2. Postupanje institucija – najgora iskustva
3. Briga o djeci – najbolja praksa
4. Zaštita najboljeg interesa djece i roditelja

Edukativne radionice provodit će partner u projektu Udruga Životna linija. Ines Kovačić – diplomirani sociolog i profesor sociologije, iskustvo u psihoanalizi i grupnoj analizi (grupnoj analitičkoj psihoterapiji). Više od godinu dana iskustva rada s pacijentima i vođenja grupnih psihoterapija.
Teme edukativnih radionica koje će se provoditi online:
1. Roditeljske kompetencije – Što je najvažnije u emocionalnom odnosu roditelja prema djeci? Kakav je oblik odgoja najkvalitetniji?
2. Komunikacija između roditelja i djece – Kako poboljšati međusobnu komunikaciju roditelja i njihovu komunikaciju s djecom?
3. Izazovi u emocionalnom životu djece – Kako pomoći djeci u teškim emocionalnim situacijama?
4. Društvena i obiteljska uključenost roditelja – Kako potaknuti roditelje na veću uključenost u društvu i obitelji?

Očekivani rezultati:
1. Pružena savjetodavna pomoć za najmanje  50 korisnika putem e-maila, telefona ili sastanaka uživo;

2. Pružena psihosocijalna pomoć putem 4 grupa podrške za 50 roditelja preko zoom-a te individualno savjetovanje po potrebi;

3. Održano 4 edukativnih radionica preko zoom-a za 50 roditelja te individualno savjetovanje po potrebi

4. Redovito održavana internet stranica, objavljeno najmanje 10 novih obavijesti kroz trajanje projekta, ostvareno najmanje 20 pregleda internet stranice dnevno;

5. Objavljeno najmanje 20 novih objava mjesečno putem Facebooka, stranicu prati 3200 pratitelja (120 novih);

6. Objavljeno najmanje 2 nove objave mjesečno putem Facebook stranice partnera u projektu

7. Održano najmanje 5 objava u medijima

8. Postavljeno 4 info točaka po Zagrebu i Zagrebačkoj županiji , informirano 100 osoba o projektu.

9. Organiziranje izleta (Jarun ili Bundek)- aktivnosti kojima će se očevi međusobno povezati te provesti slobodno vrijeme sa djecom i obitelji  na zabavan i kreativan način. Cilj je emocionalno osnaživanje oko 20 obitelji

10. Organiziranje završne konferencije projekta u obliku stručne tribine „ODABRALI MAME I TATE“

11. U rad udruge uključeno najmanje 20 volontera. Koordinator volontera Zvonko Grgec, dobitnik volonterskog Oskara za 2020.godinu, član HURR-a tokom projekta pružit će savjetodavnu i koordinatorsku podršku volonterima, članovima i korisnicima projekta.

12. Nastavljena suradnja s drugim udrugama u Zagrebu, Hrvatskoj i regiji, suradnja s akademskom zajednicom, jedinicama lokalne samouprave i institucijama (centri za socijalnu skrb, Komora socijalnih radnika, Poliklinika za zaštitu djece i mladih grada Zagreba i drugi ).

Sve obavijesti o radionicama, edukativnoj, savjetodavnoj i psihosocijalnoj pomoći bit će pravovremeno dostupne na web stranici i fb stranici Hrvatske udruge za ravnopravno roditeljstvo.

Voditeljica projekta : gđa. Melita Požgaj

Mjesto provedbe projekta je Grad Zagreb, s time da će se savjetodavna pomoć putem mailova i telefona pružiti korisnicima iz cijele Hrvatske.

 

Za projekt “ODABRALI MAME I TATE” financijska sredstva su odobrena na temelju Javnog natječaja za financiranje programa i projekata udruga iz područja socijalnog i humanitarnog značenja iz Proračuna Grada Zagreba.