Zahvala na donaciji obiteljskom obrtu Lampaš

Od srca zahvaljujemo obiteljskom obrtu Lampaš, to jest Sandri Poldrugač Gostrec i Željku Gostrecu na donaciji lampiona za posebnu akciju kojom obilježavamo Svjetski dan prevencije suicida. Drago nam je što su prepoznali važnost akcije i ozbiljnost problema te odmah pristali sudjelovati  i podržati rad naše Udruge.

Donirane će lampione volonteri Udruge Životna linija upaliti na Trgu Petra Preradovića u Zagrebu (Cvjetni trg) 10. rujna 2020. godine u spomen na osobe koje su u protekloj godini počinile suicid.

Na ovaj način želimo podići svjesnost o potrebi rada na prevenciji suicida, smanjiti stigmu koja je uz isti povezana, informirati te educirati jer samoubojstvo se može spriječiti!

Za više informacija pratite objave na našoj web i Facebook stranici kad ćemo objaviti termin akcije i ostale detalje.